Home

Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații „Gheorghe Airinei”

Colegii și licee

 • Nivel: liceal, postliceal, profesional
 • Clase: IX-XII/XIII, postliceal
 • Filieră (profil): teoretică (profil uman și real), vocaționalî (profil sportiv), tehnologică (profil tehnic, servicii, turism și alimentație)
 • Specializări/calificări: Științe ale naturii, Științe sociale, Instructor sportiv, Tehnician electronist, Tehnician operator telematică, Tehnician operator tehnică de calcul, Tehnician în activități de poștă, Tehnican în activități economice, Organizator banqueting, Tehnician în turism
 • Frecvență: zi, seral, frecvență redusă
 • Program:
  • Schimbul 1: 8.00 – 14.50 - clasele X-XII zi, a IX-a profil sportiv și învăţământ profesional şi dual;
  • Schimbul 2: 12.00 – 18.50 - clasele a IX-a zi;
  • Schimbul 3: învățământ seral, cu frecvență redusă și postliceal.
 • Capacitate: peste 1.500 de elevi
 • Număr clase: 62
 • Număr elevi în clase: 20-31
 • Media de admitere:
  • Filiera teoretică, Profil Real, Specializarea Științele naturii – 7,60
  • Filiera teoretică, Profil Uman, Specializarea Științe sociale – 7,42
  • Filiera tehnologică, Profil Tehnic – 5,32
  • Filiera tehnologică, Profil Servicii, Domeniul economic – 6,85
  • Filiera tehnologică, Profil Sevicii, Domeniul Turism și alimentație – 6,27
 • Grad de promovabilitate Bac: 68%
 • Clase intensiv: engleză și franceză
 • Dotări:
  • 36 de săli de clasă, 20 de laboratoare, 6 cabinete, 3 ateliere
  • Două terenuri de sport
  • Cantină cu bucătărie și sală de mese de 100 de locuri
  • Două cămine: unul de fete și unul de băieți
  • O bibliotecă ce conține peste 25.500 de volume
  • Club, cabinet medical, cabinet de asistență psihopedagogică
  • Centru de documentare și informare
  • Centru de testare ECDL, acreditat 

Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații „Gheorghe Airinei”

Adresa: Str. Romancierilor nr. 1

Telefon: 021 413 46 45

E-Mail: colegiulairinei@gmail.com

Director: Ionela Cornelia Luatron

Website: ctptc-airinei.ro

Despre Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații „Gheorghe Airinei”

Este unul dintre cele mai mari colegii din Sectorul 6, cu o capacitate de peste 1.500 de elevi, împărțiți în 62 de clase, dintre care 15 cu predare intensivă în limbile franceză și engleză. Cuprinde liceu de zi, de seral și cu frecvență redusă, școală profesională și școală postliceală. Procesul didactic se desfășoară în două schimburi, în intervalul orar 08.00 – 21.00.

Profiluri și specializări

ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL. Sunt 33 de clase, unele cu predare intensiv engleză și franceză.

Liceu la zi

 • Filiera teoretică, Profil Uman, Specializarea Științe sociale:
 • Filiera teoretică, Profil Uman, Specializarea Științe sociale intensiv engleză;
 • Filiera teoretică, Profil Real, Specializarea Științele naturii;
 • Filiera tehnologică, Profil Tehnic, Domeniul  Electonică automatizări, Calificarea - Tehnician de Telecomunicaţii intensiv engleză;
 • Filiera tehnologică, Profil Tehnic, Domeniul  Electonică automatizări, Calificarea – Tehnician operator tehnică de calcul;
 • Filiera tehnologică, Profil Tehnic, Domeniul  Electonică automatizări, Calificarea – Tehnician operator telematică; 
 • Filiera tehnologică, Profil Servicii, Domeniul Comerț/economic, Calificarea - Tehnician în activităţi de poştă intensiv franceză;
 • Filiera tehnologică, Profil Servicii, Domeniul Comerț/economic, Calificarea - Tehnician în activităţi economice; 
 • Filiera tehnologică, Profil Servicii, Domeniul Turism şi alimentaţie, Calificarea - Organizator banqueting intensiv engleză;
 • Filiera tehnologică, Profil Servicii,  Domeniul Turism şi alimentaţie, Calificarea - Tehnician în turism intensiv franceză;
 • Filiera tehnologică, Profil Servicii,  Domeniul Turism şi alimentaţie, Calificarea - Tehnician în gastronomie intensiv franceză;
 • Filiera vocaţională, Profil Sportiv – Instructor sportiv.

Liceu seral

 • Filiera tehnologică, Profil Tehnic, Domeniul  Electonică automatizări, Calificarea - Tehnician de Telecomunicaţii;
 • Filiera tehnologică, Profil Tehnic, Domeniul  Electonică automatizări, Calificarea - Tehnician Telematică;
 • Filiera tehnologică, Profil Servicii,  Domeniul Turism şi alimentaţie, Calificarea - Tehnician în gastronomie;
 • Filiera tehnologică, Profil servicii, Domeniul Economic,  Specializarea Tehnician în activităţi de poştă.

Liceu cu frecvență redusă

 • Filiera teoretică, profil Uman, Specializarea Științe sociale.

ȘCOALA PROFESIONALĂ se adresează absolvenților clasei a VIII-a care nu au luat Evaluarea Națională sau nu au fost repartizați după medie. Cursurile durează 3 ani, la finalul cărora elevul dă un examen de certificare a competențelor. Se poate opta între următoarele specializări:

 • Profil Tehnic, Domeniul Electronică Automatizări - Electronist reţele de telecomunicaţii/ Electronist aparate și echipamente - (0,5/0,5 clasă/nivel) – învățământ dual;
 • Profil Servicii, Domeniul Turism și alimentație – Bucătar/Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație publică - (0,5/0,5 clasă/nivel).

ȘCOALA POSTLICEALĂ se face de către elevii care au terminat liceul, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat. Numărul de locuri și de clase variază de la an la an, în funcție de cerere. De la o specializare la alta, cursurile durează un an și jumătate sau doi ani. Se poate opta între:

 • Domeniul Electronică Automatizări - Tehnician electronist în telecomunicaţii;
 • Domeniul Economic - Operator economic diriginte oficiu poștal; 
 • Domeniul Informatică - Administrator  rețele locale şi de comunicaţii; 
 • Domeniul Informatică - Tehnician infrastructură rețele de telecomunicații; 
 • Domeniul Informatică - Analist programator. 

După finalizarea studiilor liceale, absolvenţii îşi pot continua studiile în cadrul şcolii postliceale, în cadrul universităţilor sau se pot angaja. Colegiul Tehnic de Poştă și Telecomunicaţii „Gheorghe Airinei” are numeroase solicitări scrise pentru forţa de muncă pregătită şi contracte ferme încheiate cu partenerii sociali.

Dotări

Colegiul are 36 de săli de clasă, o bibliotecă dotată cu peste 25.500 de volume, laboratoare de informatică, de fizică, de chimie, de biologie, de electronică sau de turism și alimentație. De asemenea, are 3 ateliere, centru de documentare și informare, centru acreditat de testare ECDL, cabinet medical și cabinet de asistență psihopedagogică, internet wireless. Afară sunt două  terenuri de sport renovate recent – unul de fotbal și unul de baschet/volei.

Nu în ultimul rând, colegiul are două cămine (unul de fete și unul de băieți) și o cantină cu sală de mese (100 de locuri) și bucătărie.