Home

Centre de zi

Administratia Scolilor Sector 6

Centre de zi

În trei dintre școlile din Sectorul 6 funcționează centre de zi dedicate copiiilor din clasele pregătitoare și I-IV care învață în unitățile respective. Cele trei centre, care se află în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 6, sunt: 

 • Centrul de zi Giulești-Sârbi - Școala Gimnazială nr. 153 (str. Drumul Săbăreni nr. 21); Capacitate – 40 locuri;
 • Centrul de zi Giulești - Școala Gimnazială nr. 168 (str. Alizeului nr. 9); Capacitate – 25 locuri;
 • Centrul de zi Drumul Taberei - Școala Gimnazială nr. 279 (Prelungirea Ghencea nr. 24); Capacitate – 25 locuri.

DGASPC Sector 6 încheie anual un acord de parteneriat cu școlile respective pentru derularea activităților specifice de centru de zi, copiii incluși în program fiind elevi ai acelor unități de învățămânat care se confruntă cu diferite probleme socio-educaționale.

Activitățile cu copiii din cadrul centrelor de zi sunt desfășurate de câte 2 educatori, angajați ai DGASPC Sector 6. Ele se planifică lunar de către echipa fiecărui centru și se au în vedere nivelul de dezvoltare al copiilor, preferințele lor, precum și resursele disponibile pentru realizarea lor, părinții/reprezentanții legali ai copiilor fiind informați despre aceste acțiuni. În plus, elevii sunt ajutați de cei doi educatori la efectuarea temelor. 

Fiecare centru de zi are desemnat un asistent social care gestionează dosarele fiecărui copil și se ocupă de evaluarea inițială și complexă a copilului și familiei, precum și de monitorizarea acesteia pe parcursul perioadei în care copilul face parte din program, identificând  nevoile de sprijin și soluțiile aferente pentru copil/familie.

Educatorii, copiii și părinții beneficiază de suportul de specialitate al unui psiholog, membru al echipei multidisciplinare.

Asistentul social și psihologul fac parte din cadrul Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie.

Alături de educatori, periodic, la activitățile organizate în centrele de zi iau parte și voluntari, care desfășoară diferite alte tipuri de acțiuni: vizionări de filme, activități de educație sanitară, financiară sau alimentară, de dezvoltare a abilităților manuale sau a cunoștințelor generale.

Cum înscrii un copil la un centru de zi

Solicitările de înscriere la centrele de zi pentru copii școlari se depun la sediul Direcției Protecția Copilului din Aleea Istru nr. 4, sector 6 sau la  office@dgaspc6.com. Telefon: 0219970, 0213176311, fax: 0213176312;

Acte necesare pentru includerea copiilor în programul centrelor de zi:

 • Solicitare din partea părintelui/reprezentantului legal al copilului;
 • Copii după acte de identitate: certificat de naștere copil/copii din familie, CI părinți/reprezentant legal;
 • Adeverințe/documente din care să reiasă veniturile membrilor familiei;
 • Copii după documente privind stabilirea autorității părintești, după caz;

Criterii admitere în programul centrelor de zi pentru copii școlari

Criterii generale:

 1. Copilul pentru care se solicită înscrierea în programul centrului de zi trebuie să fie elev al școlii în cadrul căreia funcționează centrul și să aibă domiciliul în sectorul 6.
 2. Copilul pentru care se solicită înscrierea în programul centrului de zi trebuie să fie elev în clasele 0 - IV.

Criteriu prioritar:

 1. Copilul care provine dintr-o familie cu un venit lunar sub 1450 lei pe membru de familie și nu are supraveghere și suport din partea acestora din motive obiective (părinți bolnavi, părinți neșcolarizați, crescut de bunici, program de lucru prelungit al părinților), copilul care este expus riscului de separare de familia sa. În această situație copilul beneficiază și de o masă caldă zilnic.

Alte criterii:

 1. Copilul care beneficiază de măsură de protecție specială - plasament.
 2. Copilul care provine din familie monoparentală.
 3. Copilul care provine din familie cu mai mult de trei copii.
 4. Copilul cu rezultate școlare slabe.
 5. Copilul care locuiește împreună cu un adult care se află în incapacitate psihică/fizică de a supraveghea minorul.

În limita locurilor disponibile:

 1. Copilul care provine dintr-o familie cu un venit de peste 1450 lei pe membru de familie.
 2. Copilul care are un părinte în căutarea unui loc de muncă.
 3. Copilul care are un părinte în concediul de creștere și îngrijire a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 - 2 ani.

PLACEHOLDER TAB 4

PLACEHOLDER TAB 5