Home

Programe

Administratia Scolilor Sector 6

Programe

Elevii din învățământul preuniversitar de stat pot beneficia de burse, constând în bani de la bugetul local. Ele reprezintă o formă de sprijin material ce vizează atât protecția socială, cât și stimularea elevilor cu rezultate bune la învățătură.

Bursele se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii examenelor de Evaluare Națională și Bacalaureat.

Bursele de studiu, de merit și de performanță NU se acordă pe perioada vacanțelor școlare.

Se acordă și pe perioada vacanțelor doar bursele de ajutor social pentru:

 • elevii care au promovat anul școlar sau care nu sunt corigenți la mai mult de o disciplină și au acumulat sub 20 de absențe nemotivate pe an;
 • cei care repetă anul din motive medicale dovedite;
 • absolvenţilor învățământului gimnazial care fac dovada că au fost admiși în liceu/învățământ profesional, cursuri cu frecvență, într-o unitate de învăţământ preuniversitar de stat.

Bine de știut!

 • Cuantumul burselor variază în funcție de tipul lor și se plătesc la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă.
 • Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă mai mare de timp. Conform Ordinului nr. 5.379/2022 al Ministerului Educației, doar bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, de merit sau de studiu

Bursele care se acordă elevilor sunt de 4 tipuri: de studiu, de merit, de performanță și burse de ajutor social. Primele două se acordă în funcție de rezultatele obținute la clasă, bursa de performanță se dă copiilor care obțin performanțe la olimpiade / concursuri naționale, iar bursele sociale sunt destinate, așa cum le spune și numele, copiilor cu situație materială precară.

Pentru a beneficia de ele, elevii trebuie să îndeplinească mai multe condiții.

Se acordă elevilor din clasele V – XII, în funcție de veniturile familiei și de rezultatele obținute la învățătură.

Astfel, pot primi bursă de studiu elevii care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim pe economie și care îndeplinesc simultan condițiile: au media anuală generală peste 7,50 și au sub 20 de absențe nemotivate în anul școlar anterior. Prin excepție, elevii de clasa a V-a trebuie să fi obținut în clasa a IV-a calificativul „foarte bine” la toate disciplinele, iar cei din clasa a IX-a să fi obținut media de admitere cel puțin 7,50.

Pentru obținerea bursei de studiu, elevii sau părinții lor trebuie să depună o cerere la școală, însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare. Cererea se depune în primele 20 de zile lucrătoare ale anului școlar.

Se acordă elevilor din clasele VI – XII, promovați la toate disciplinele în anul anterior, care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

 • Au obținut media anuală generală de cel puțin 9,50 și nu au mai mult de 20 de absențe nemotivate/anul școlar anterior, cu excepția elevilor din clasa a IX-a;
 • În cazul elevilor de clasa a IX-a, au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 9,50 și au mai mult de 20 de absențe nemotivate în anul anterior;
 • Au obținut locurile I, II sau III la etapele județene/zonale ale olimpiadelor, concursurilor școlare, cultural-artistice, sportive sau tehnico-științifice organizate de Ministerul Educației, Cercetării,Tineretului și Sportului (MECTS).

Bursele de merit se acordă pe perioada anului școlar următor celui în care s-au obținut rezultatele. Prin excepție, elevii din clasele terminale ale învățământului liceal și profesional primesc bursa începând cu luna următoare obținerii rezultatelor, până la finalul anului școlar. Lista bursierilor este revizuită anual, în funcție de modificările intervenite în situația școlară a elevilor.

Se acordă elevilor care au participat și obținut rezultate bune la concursurile/competițiile naționale organizate de Ministerul Educației, sau la competițiile internaționale la care participă loturile naționale ale României. Elevii trebuie să se încadreze în cel puțin unul din cazurile următoare:

 • Au obținut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de MECTS;
 • S-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competițiile internaționale;
 • Au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural - artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de MECTS.

Aceste burse se acordă pe perioada anului școlar următor celui în care elevul a obținut rezultatele. Prin excepție, elevii din clasele terminale vor primi bursa începând cu luna următoare obținerii rezultatelor, până la finalul anului școlar.

Se acordă elevilor care au participat și obținut rezultate bune la concursurile/competițiile naționale organizate de Ministerul Educației, sau la competițiile internaționale la care participă loturile naționale ale României. Elevii trebuie să se încadreze în cel puțin unul din cazurile următoare:

 • Au obținut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de MECTS;
 • S-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competițiile internaționale;
 • Au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural - artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de MECTS.

Aceste burse se acordă pe perioada anului școlar următor celui în care elevul a obținut rezultatele. Prin excepție, elevii din clasele terminale vor primi bursa începând cu luna următoare obținerii rezultatelor, până la finalul anului școlar.

Cuantumul minim al burselor de studiu, de merit, de performanță și de ajutor social este stabilit prin hotărâre de Guvern. Acesta este de:

 • 150 de lei pentru bursa de studiu
 • 200 de lei pentru bursa de merit
 • 500 de lei pentru bursa de performanță
 • 200 de lei pentru bursa de ajutor social.

Nu uitați că, în afară de bursele sociale, celelalte trei burse se acordă doar pe perioada școlii, nu și cea a vacanțelor. Astfel, în luni precum decembrie, ianuarie sau aprilie, spre exemplu, bursele vor avea o valoare mai mică.

Am suplimentat cuantumul burselor elevilor din Sectorul 6

Autoritățile administrației publice locale pot suplimenta din propriile bugete cuantumul minim garantat. Acest lucru se întâmplă în Sectorul 6.

Conform Hotărârii de Consiliu Local nr. 276/2022, în anul școlar 2022-2023,

 • bursele de performanță se majorează cu 500 de lei/lună, ajungând la 1.000 de lei de elev.
 • bursele de merit se majorează cu 400 de lei/lună de elev, cuantumul ajungând la 600 de lei.
 • bursa de studiu a fost stabilită de Consiliul Local Sector 6 la 300 de lei/lună,
 • bursa socială este de 260 de lei pe lună
 • bursa de ajutor social ocazional este de 1.000 de lei, o dată pe an.

În anul școlar 2022-2023, la nivelul Sectorului 6 avem 37.532 de elevi care primesc burse. Dintre aceștia:

 • 233 iau bursă de performanță
 • 6.778 iau bursă de merit
 • 402 iau bursă de studiu
 • 2.946 iau bursă de ajutor social

Dintre copiii care primesc bursă socială, 916 provin din familii cu venituri mici, 1.018 sunt orfani, 1.003 au probleme de sănătate și 9 provin din altă localitate.

PLACEHOLDER View Anunturi

Începând cu anul școlar 2022-2023, după perioada de pandemie, Primăria Sectorului 6 a reluat programul „Școala după școală”. Se adresează elevilor din învățământul primar, gimnazial și liceal care pot rămâne după cursuri, în sălile de clasă, să-și facă temele. Sunt supravegheați de cadre didactice și primesc gratis masa de prânz.

 • De el beneficiază 5.927 de copii din 25 de unități de învățământ, care au depus dosarul și au fost avizate de către ISMB.
 • Primăria Sectorului 6 finanțează programul în intervalul orar 12.00 – 15.00;
 • În tot acest timp, copiii au parte GRATUIT de activități instructiv-educative și de masa de prânz, compusă din trei variante la alegere. Elevii care necesită regim alimentar primesc un meniu personalizat, în funcție de recomandările medicului;
 • Important! Părinții pot solicita școlii prelungirea programului contra cost, conform organizării interne a fiecărei unități de învățământ. 

Asemănări și diferențe între „Școala după școală” și Semiinternat

Ambele programele presupun asigurarea unui spațiu în cadrul școlii, unde elevii să petreacă timpul, după cursuri, până când sunt preluați de părinți. În acest timp își fac temele, primesc mese calde și/sau gustări, sunt supravegheați de cadre didactice sau pedagogi.

 • „Școala după școală” se organizează în săli de clasă, gratuit în intervalul 12.00 – 15.00 și contra cost după ora 15.00 (la cererea părinților). În acest timp, copiii își pot face temele și primesc gratuit masa de prânz. S-au înscris în program instituțiile de învățământ care, chiar dacă funcționează în schimburi, au săli de clasă libere.
 • Semiinternatul este tot în incinta școlii, în săli de clase, și se adresează tuturor elevilor din învățământul preuniversitar de stat. Aici, programul este mai lung, copiii putând sta de la terminarea cursurilor până la orele 17.00 – 18.30. În această perioadă își fac temele, primesc o masă caldă și pot face, alături de pedagogi, diverse activități. Masa este asigurată în același mod ca masa oferită elevilor înscriși în programele de tip „Școală după școală”.

After-school-urile sunt corpuri de clădire în care se implementează programul „Școala după școală”. Prin construcția lor, se asigură accesul elevilor la „Școala după școală”, în instituțiile de învățământ supraaglomerate, unde se învață în două schimburi și niciodată nu prea sunt clase libere.

La „Școala după școală”, masa este oferită în sistem de catering și există trei variante de meniu, alese la nivel de instituție de învățământ. 

Varianta I

Masa caldă ( masa de prânz) va fi compusă din 3 feluri de mâncare:

 • Felul 1 (250 g) – supe, ciorbe, borșuri, supe creme.
 • Felul 2 (250 g) – fripturi, șnițele, chiftele etc. + garnituri sau salate;
 • Felul 3 – deserturi: prăjituri, tarte, fructe proaspete, compoturi, budinci, iaurturi, dulciuri de bucătărie.

În meniul zilnic, pentru felul 1 și felul 2 se vor furniza tipuri de carne de origine animală diferită.

Varianta II

 • Felul de bază cu garnitură de 350 g, din care 150 g carne fără os și o chiflă/ 50 g, pâine, salată 100 g;
 • Desert de casă – 100 g.

Varianta III

 • Sandwich compus din pâine/baghetă/lipie/chiflă și va conține 150 g de carne (pui/ curcan/ vită/ porc la grătar) și legume (salată verde/ castravete verde/ ardei gras/ roșii etc.);
 • Desert de casă – 100 g.

Pâinea și produsele de patiserie servite elevilor vor conține numai ingrediente naturale, fără aditivi și conservanți. Meniul poate fi îmbunătățit de comun acord cu unitatea de învățământ și este avizat de un medic nutriționist/technician nutriționist.

Pentru copiii cu diferite regimuri alimentare, meniul zilnic se va adapta în funcție de starea de sănătate a acestora, precum și de recomandările medicilor. Mesele se vor servi la orele fixate de beneficiar, iar mâncarea va fi izolată termic în timpul transportului.

 1. Școala Gimnazială “Adrian Păunescu”
 2. Școala Gimnazială “Ion Dumitriu”
 3. Școala Gimnazială ,,Orizont”
 4. Școala Gimnazială “Regele Mihai I”
 5. Școala Gimnazială “Sfântul Andrei”
 6. Școala Gimnazială “Sfântul Calinic de la Cernica”
 7. Școala Gimnazială “Sfinții Constantin și Elena”
 8. Școala Gimnazială nr. 59
 9. Școala Gimnazială nr. 117
 10. Școala Gimnazială nr. 142
 11. Școala Gimnazială nr. 153
 12. Școala Gimnazială nr. 161
 13. Școala Gimnazială nr. 163
 14. Școala Gimnazială nr. 167
 15. Școala Gimnazială nr. 168
 16. Școala Gimnazială nr. 169
 17. Școala Gimnazială nr. 197
 18. Școala Gimnazială nr. 206
 19. Școala Gimnazială nr. 279
 20. Școala Gimnazială nr. 311
 21. Liceul cu Program Sportiv “Mircea Eliade”
 22. Liceul Teoretic “Eugen Lovinescu”
 23. Liceul Teoretic “Marin Preda”
 24. Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu”
 25. Liceul Tehnologic “Sf. Antim Ivireanu”

La începutul anului școlar 2022-2023, mulți părinți i-au adresat primarului Ciprian Ciucu o serie de întrebări legate de programul „Școala după școală”. Iată-le pe cele mai frecvente, cu răspunsurile lor!

 

1. Școlile susțin că locurile sunt limitate și că elevii vor fi departajați în funcție de anumite condiții. Cum se va defășura totul?

Răspuns: Numărul maxim de elevi incluși în Programul „Școală după Școală” (SDS) este de 5.927, cel avizat de Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB), în funcție de sălile de clasă disponibile și de cadrele didactice care au dorit să intre în program. Acesta a fost transmis către Administrația Școlilor Sector 6, pentru a asigura finanțarea. Banii vin de la Primăria Sectorului 6.

În general, nu pot fi înscriși toți elevii la școlile unde se învață în două schimburi, întrucât unele clase sunt ocupate. Astfel că reprezentanții unităților de învățământ au fost nevoiți să elaboreze criterii de departajare care vor fi votate în consiliile de administrație din care fac parte profesorii și reprezentanți ai părinților și elevilor. În general, sunt criterii sociale. Spre exemplu, copilul crescut de un singur părinte are întâietate.

În ceea ce privește administrația locală a Sectorului 6, pentru a rezolva problema spațiului, am demarat construirea a cinci after-school-uri.

2. Primăria susține că este un program pentru toți elevii din sector, ceea ce pare însă imposibil de implementat. Deci, Primaria păcălește cumva, nu?

Răspuns: Nu încercăm să păcălim pe nimeni. După cum este stipulat în hotărârea de Consiliu Local, Primăria asigură finanțare pentru toți elevii care pot participa în acest program, conform avizelor date de Inspectoratul Școlar.

5.927 de elevi au fost incluși de ISMB și, da, pentru toți asigurăm finanțare. Din păcate în Sectorul 6, ca în tot Bucureștiul de altfel, nu toate școlile au spațiul necesar disponibil pentru a desfășura Programul SDS.

3. La o școala care funcționează în două schimburi, unde are loc Programul SDS? În curtea școlii?

Răspuns: Din păcate, la școlile care funcționează în două schimburi și nu au spații libere, SDS nu se poate desfășura.

4. Când și cum se fac înscrieri?

Răspuns: Înscrierile se fac la fiecare școală în parte, vă rugăm luați legătura cu conducerea școlii pentru detalii.

5. Ar fi de precizat că nu sunt locuri suficiente pentru toți copiii care au nevoie. De exemplu, Școala 206 ne-a comunicat că numărul de locuri e limitat și ca vom fi informați care sunt criteriile de departajare.

Răspuns: Așa cum am precizat mai sus, asigurăm finanțarea pentru locurile avizate de către Inspectoratul Școlar. Nu putem interveni asupra criteriile stabilite.

6. Care este procedura prin care putem solicita școlii program prelungit si cum ne putem exprima opinia asupra meniului dorit?

Răspuns: Părinții pot solicita școlii prelungirea programului contra cost, conform organizării interne a fiecărei unități de învățământ. Primăria Sectorului 6 finanțează programul, în intervalul orar 12.00-15.00. În tot acest timp, copiii au parte de activități instructiv-educative și de masa de prânz, compusă din trei variante, la alegerea școlii. Pentru a stabili varianta dorită, trebuie să discutați la școală și să vă puneți de acord și cu restul părinților.

7. Finanțați plata personalului didactic, pentru SDS, 15 ore pe săptămână, însă în programul de salarizare nu se pot accepta decât 8 ore pe săptămână. În acest caz, cum să impui unui cadru didactic să muncească 15 ore pe săptămână și să-l plătești doar 8?

Răspuns: Salarizarea personalului didactic nu intră în atribuțiile Primăriei. Noi ne facem datoria și asigurăm finanțarea, potrivit solicitărilor și grilei oficiale de plată. Modalitatea de împărțire a orelor între cadrele didactice trebuie să o găsească școala împreună cu ISMB.

8. Cui se adresează acest program până la ora 15.00? Mămicilor casnice? Asistaților social? Majoritatea părinților lucrează până la ora 17.00.

Răspuns: Am precizat că primele trei ore sunt finanțate de Primărie. În Hotărârea de Consiliu Local este prevăzută posibilitatea de prelungire a programului până la ora 18.00, contra cost. Bugetul este limitat și a fost votat de consilierii locali în această formă.

9. Școlile din Sectorul 6 care au after-school, de la ora 15.00- 17.30, cer 500 lei. Este foarte scump, motivând că atâta este chiria către primărie. Ați spus că părinții vor plăti maximum 250 de lei.

Răspuns: Școlile de stat din Sectorul 6 nu plătesc niciun fel de chirie către Primărie. Însituția le susține financiar.

10. Acest program nu este valabil pentru toți copiii? Indiferent de veniturile părinților?

Răspuns: Locurile sunt limitate din cauza lipsei de spațiu din școli. Primăria asigură finanțare pentru toți elevii care au fost incluși în acest program, conform avizelor date de Inspectoratul Școlar. Acolo unde sunt mai multe cereri decât locuri, reprezentanții unităților de învățământ stabilesc și impun criterii de selecție.

„Cornul și laptele” este un program guvernamental reglementat de Hotărârea nr. 559/2019, finanțat de primărie.

În cadrul acestuia, se acordă gratuit elevilor lactate (iaurt, lapte) și corn/biscuiți/fruct. Tipul de lactate și de produse de panificație variază de la o zi la alta.

Beneficiari sunt preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore, elevii din învățământul primar și cei din învățământul gimnazial. La nivelul Sectorului 6, primesc gratis corn și lapte circa 25.400 de copii.

Finanțăm cursuri opționale

Sprijinim educația tuturor preșcolarilor din Sectorul 6, pentru care susținem financiar cursuri opționale: de limbi străine, dans, muzică, pictură, balet, teatru sau karate.

7.290 de copii înscriși în grădinițele de stat pot face un opțional la alegerea părinților, a câte două ședințe pe săptămână.

Pentru 2.000 de micuți, selectați pe crieterii sociale, vor fi plătite două opționale, cu patru ședințe pe săptămână. Sunt copii crescuți de un singur părinte, aflați în îngrijirea statului ori provin din familii cu venituri reduse, de până în 1.450 de lei, de membru (salariul minim pe economie).

150 de lei / preșcolar pentru rechizite

De asemenea, asigurăm rechizite pentru copiii înscriși la grădinițele de stat din Sectorul 6. Pentru fiecare copil alocăm 150 de lei pe an, bani din care grădinița achiziționează, în funcție de nevoi, caiete de desen, cărți de colorat, carioci, creioane colorate, pensule, acuarele, cretă, plastilină, cărți de povești și alte materiale.

Copiii înscriși în grupele cu program prelungit ale grădinițelor de stat din Sectorul 6, care provin din familii defavorizate, nu trebuie să plătească pentru cele două mese principale și cele două găstări zilnice. Costurile sunt suportate de către Primăria Sectorului 6.

De acest program pot beneficia copiii care provin din familii monoparentale, sau în care venitul per membru de familie este mai mic sau egal cu salariul minim net pe economie, precum și preșcolarii care beneficiază de măsuri de protecție în cadrul DGASPC Sector 6.

Cei aflați în această situație trebuie să se înscrie în program la nivelul instituției de învățământ.

Lista Regulamente priviind procedurile administrative
03 January 2023

Sectorul 6 acordă burse într-un mod singular în țară, pentru a motiva cu adevărat elevii să învețe. Competiția se dă între elevii aceleiași școli, de pe același nivel de clasă, nu între elevii din unități de învățământ diferite. Sunt recompensați primii 15%, în ordinea descrescătoare mediilor, pe fiecare nivel de clasă din fiecare unitate de învățământ.

Din păcate, încă avem școli bune și școli mai puțin bune, influențate de multe ori de mediul social în care acestea funcționează. De exemplu, da, este mult mai corect ca un elev dintr-o școală mai puțin performantă cu media 9.00 să ia o astfel de bursă, iar unul cu media 9.25 dintr-o școală performantă să nu ia. Elevii din școli mai puțin performante provin ei înșiși, de cele mai multe ori, din medii dezavantajate și pentru a obține note mari au de depășit mult mai multe obstacole. Pragul, nu mediile drept criterii, este cea mai corectă și non-discriminatorie politică pe care statul o poate avea, dacă ne propunem să motivăm elevii din toate școlile și liceele să învețe. În plus, eliminăm discriminarea dintre elevii din școli/licee diferite”, a explicat primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

31 October 2022

Consiliul Local al Sectorului 6 a aprobat azi cuantumul burselor școlare pentru elevii înscriși în unitățile de învățământ preuniversitar din Sectorul 6, pentru anul școlar 2022 – 2023. Astfel:

 • Bursa de performanță: 500 de lei/lună. Pentru elevii care au participat la competiții sportive internaționale, unde au obținut locurile I, II sau III, bursa de performanță se majorează cu 500 de lei/lună, cuantumul total lunar per elev ajungând la 1.000 de lei.
 • Bursa de merit: 200 de lei/lună. Primăria le majorează cu 400 de lei pe lună, cuantumul total lunar de elev ajungând la 600 de lei.
 • Bursa de studiu: 300 de lei/lună
 • Bursa de ajutor social: 260 de lei/lună
 • Bursa de ajutor social ocazional: 1.000 de lei, o dată pe an.

Aceste burse se plătesc la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă.

Mai multe detalii găsiți aici: https://www.primarie6.ro/www2/wp-content/uploads/2022/11/1.-Proiect-de-hotarare-burse-primarie-2022-24.10.2022.pdf.

20 December 2021

Bursele școlare de merit au fost majorate cu 400 de lei, prin votul unanim al consilierilor locali. Astăzi, 20 decembrie, a fost supusă la vot, în cadrul ședinței extraordinare, hotărârea privind aprobarea burselor școlare și cuantumul acestora pentru semestrul I al anului școlar 2021 – 2022.

Astfel că cei mai buni elevi din Sectorul 6 vor primi câte 500 de lei pe lună, în loc de 100 de lei. Mai exact, este vorba despre 1.986 de școlari, care vor beneficia de această sumă.

Ei reprezintă 15% din totalul elevilor cu burse și vor fi selectați în funcție de media obținută, în ordine descrescătoare pe fiecare nivel de clasă, din fiecare unitate de învățământ.

De astăzi primesc burse majorate 15% dintre cei mai buni la învățătură dintr-o școală/liceu pe fiecare an școlar. Astfel, elevii sunt în competiție cu colegii lor, din același an școlar, din aceeași școală, așa cum este normal, nu cu elevi din alte unități de învățământ. Din păcate, încă avem școli bune și școli mai puțin bune, influențate de multe ori de mediul social în care acestea funcționează. De exemplu, da, este mult mai corect ca un elev dintr-o școală mai puțin performantă cu media 9.00 să ia o astfel de bursă, iar unul cu media 9.25 dintr-o școală performantă să nu ia. Elevii din școli mai puțin performante provin ei înșiși, de cele mai multe ori, din medii dezavantajate și pentru a obține note mari au de depășit mult mai multe obstacole. Pragul, nu mediile drept criterii, este cea mai corectă și non-discriminatorie politică pe care statul o poate avea, dacă ne propunem să motivăm elevii din toate școlile și liceele să învețe. În plus, eliminăm discriminarea dintre elevii din școli/licee diferite”, a spus primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

Pentru semestrul I, vor fi acordate 15.102 burse școlare, conform fondurilor bugetare, după cum urmează:

• 12.658 burse de merit;
• 120 burse de studiu;
• 2.028 burse de ajutor social, pe toată durata anului școlar;
• 274 burse de ajutor social, pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de Bacalaureat;
• 22 burse de ajutor social ocazional.

Hotărârea de Consiliu Local poate fi consultată aici:

https://www.primarie6.ro/www2/wp-content/uploads/2021/12/1-Proiect-de-hotarare-burse-primarie-2021-modif-16-dec.pdf.