Home

Liceul Tehnologic „Petru Poni”

Colegii și licee

 • Nivel: liceal, profesional, postliceal
 • Clase: IX – XII/XIII liceal, anul I și anul II postliceal
 • Filieră (profil): tehnologică, teoretică
 • Specializări: tehnician în activități economice, Tehnician în instalații electrice, Tehnician transporturi, Tehnician chimist de laborator, Tehnician Electroenergetician, Tehnician Tehnolog Mecanic
 • Frecvență: zi, seral, frecvență redusă
 • Program:
  • 08.00 – 14.00 – tura I (clasele IX – XII liceal zi)
  • 14.00 – 20.00 – tura II (clasele IX – XIII seral, clasele XI profesional, anul I, anul II postliceal)
 • Director educațional: Mihaela Marin
 • Peședinte consiliul elevilor: Ioana Șoavă
 • Program „Școală după Școală” : NU
 • Semiinternat: NU
 • Număr clase: 38
 • Număr elevi: 24/clasă
 • Media de admitere: 6,05
 • Gradul de promovabilitate:  Examen nivel III Profesional – 71%. Examen nivel IV Liceal – 83%, Bacalaureat – 18%, Examen nivel V Postliceal – 83%
 • Catalog online: NU
 • Erasmus: NU
 • Dotări:
  • 22 săli de clasă,
  • laboratoare de chimie, fizică, informatică, biologie, electrotehnică,
  • cabinet de legislație rutieră,
  • sală de sport
  • teren de sport.
 • Facilități: Permisul ECDL - European Computer Driver Licence  

Liceul Tehnologic „Petru Poni”

Adresa: Bd. Preciziei, nr. 18

Telefon: 021 319 93 15 / 021 319 93 16

E-Mail: liceulpetruponi@yahoo.com

Director: Dumitru Zloteanu

Website: http://www.liceulpetruponi.ro/

Despre Liceul Tehnologic „Petru Poni”

Liceul Tehnologic „Petru Poni” și-a deschis porțile în 1965, sub numele de Grupul Școlar al Întreprinderii de Prefabricate din beton – Militari. A luat denumirea de Grupul Școlar Industrial „Petru Poni” în 1993, cu liceu, școală profesională și școală de maiștri în structura sa. Din 2012, are numele actual.

Elevii pot urma cursuri pe filiera tehnologică, profilurile tehnic și servicii, cu următoarele calificări profesionale: tehnician în activități economice,  tehnician în instalații electrice, tehnician transporturi, tehnician chimist de laborator,tehnician Electroenergetician,  tehnician Tehnolog Mecanic

Școala are 22 de săli de clasă, șase laboratoare (chimie, biologie, fizică, electrotehnică, informatică), cabinet de legislație rutieră și o sală de sport.  

Elevii învaţă câte 24, în 38 de clase, în două schimburi: 

 • 08.00 – 14.00 – tura I (clasele IX – XII liceal zi)
 • 14.00 – 20.00 – tura II (clasele IX – XIII seral, clasele XI profesional, anul I, anul II postliceal)

Liceul „Petru Poni” intră în reabilitare din primăvara lui 2023, iar lucrările vor dura 9 luni. Elevii vor fi relocați în corpurile anexe aflate în curtea liceului.

În anul 2022, 18% dintre elevii liceului au promovat examenul de Bacalaureat. La Examenul de certificare a calificării profesionale Nivel 3, 71% dintre copii au obţinut medii peste 5, în timp ce atât la cel de certificare a absolvenţilor învăţământului liceal Nivel IV, cât şi la cel de certificare postliceal Nivel 5, au promovat 83% dintre elevi. 

După absolvirea clasei a XII-a elevii pot primi, în afara diplomei de Bacalaureat:

 • Atestat de pregătire specializată, de nivel 3, tehnician, cu specificarea specializării înscrise în structura formării pentru clasa a XII-a,
 • Certificate de competenţe lingvistice şi digitale nivel avansat şi experimentat,
 • Permisul ECDL - European Computer Driver Licence Permisul de conducere auto categoria B.