Home

Liceul Teoretic „Marin Preda”

Colegii și licee

 • Nivel: primar, gimnazial, liceal
 • Clase: P – XII
 • Filieră (profil): teoretică (profil uman și real)
 • Specializări: Matematică-Informatică, Științe ale Naturii, Științe Sociale, Filologie
 • Frecvență: zi
 • Program:
  • 07.30 – 13.45 – tura I (clasele VIII, XI, XII),
  • 08.25 – 11.55 – tura II (clasele P – IV),
  • 12.05 – 18.20 – tura III (clasele V-VII și IX-X).
 • Director educațional: Prof. Costel Barbălat
 • Președinte consiliul elevilor: Giorgiana Maria Tăbărana
 • Program „Școala după școală”: DA
 • Mese oferite: Cornul și laptele
 • Număr clase: 62
 • Număr elevi: 1.608 (26 elevi pe clasă)
 • Media de admitere: 8,43
 • Gradul de promovabilitate: Bacalaureat – 95%
 • Catalog online: NU
 • Erasmus: NU
 • Dotări:
  • 42 de săli de clasă
  • 3 laboratoare (fizică, chimie, biologir)
  • 5 cabinete (limbă și comunicare, educație muzicală, educație plastic, educație juridică, geografie)
  • Sală de sport
  • Teren de sport

Despre Liceul Teoretic „Marin Preda”

Liceul Teoretic „Marin Preda”, înfiinţat la 1 septembrie 1999 prin fuziunea Şcolii Generale nr. 166 şi a Liceului Teoretic „Doamna Stanca”, îşi are sediul într-un frumos parc între cartierele Giuleşti şi Crângaşi. Corpul vechi al liceului a fost finalizat în 1963, iar cel nou în 1998.

Clădirile au 42 de săli de clasă, trei laboratoare (fizică, chimie, biologie), cinci cabinete (limbă și comunicare, educație muzicală, educație plastic, educație juridică, geografie), o sală de sport și un teren de sport.

În liceu, învață peste 1.600 de copii, de la clasa pregătitoare la clasa a XII-a. Cele 62 de clase au profil real (specializările Matematică – Informatică și Știinte al Naturii) și uman (specializările Științe Sociale și Filologie).

Elevii învață în trei schimburi:  

 • tura I (clasele VIII, XI, XII) - 07.30 – 13.45,  
 • tura II (clasele pregătitoare – IV) - 08.25 – 11.55,
 • tura III (clasele V-VII și IX-X) - 12.05 – 18.20.

Ținuta obligatorie a elevilor cuprinde: cămașă/bluză alba, pantaloni, vestă bleumarin.

Ultima medie de admitere la clasa a IX-a, în 2022, a fost 8,43.

Procentul elevilor care au promovat examenul de Bacauleart este 95%.  

Liceul este parte din programul „Școala după școală”, în cadrul căruia copiii primesc o masa caldă gratuită și fac temele sub îndrumare. În plus, între orele 15.00 și 17.30, în liceu se desfășoară un program After school, contra cost.